PRICE LIST


Odměna advokáta může být sjednána jako smluvní odměna, nebo jako mimosmluvní odměna. Advokát před převzetím věci klienta vždy informuje o předpokládaném rozsahu a časové náročnosti jím požadovaných právních služeb.

Smluvní odměna advokáta se řídí podle toho, na čem se klient a advokát dohodli ve smlouvě o poskytování právních služeb:

  • Odměna podle odpracovaných hodin - odměna je násobkem hodinové sazby a počtu hodin, které advokát při výkonu dané právní služby účelně vynaložil. Hodinová sazba se v naší kanceláři v závislosti na právní a časové náročnosti případu pohybuje v rozmezí od 1.750,- Kč do 3.800,- Kč/hod bez DPH. Výhodou odměny podle odpracovaných hodin je, že přesně odráží specifika konkrétního případu. Pokud je případ vyřešen snadno a rychle, částka hrazená klientem je oproti jiným způsobům odměny výrazně nižší.
  • Pevná odměna - odměna je stanovena pevnou sazbou za provedení určitého úkonu právní služby. Specifikace úkonu právní služby závisí na dohodě mezi klientem a advokátem, případně se lze odkázat na advokátní tarif (vyhláška Ministerstva spravedlnosti číslo 177/1996 Sb.), podle kterého je úkonem právní služby např. žaloba, účast na soudním jednání, podání odvolání atd. Pevnou odměnu si lze sjednat také pro vyřízení celé věci bez ohledu na to, kolik jednotlivých právních úkonů při ní bude vykonáno.
  • Paušální odměna - Paušální odměna se stanovuje pevnou částkou za poskytování právních služeb za určité období. Je vhodná spíše pro právnické osoby, které využívají právní služby na pravidelné bázi. Výhodou je předvídatelnost výdajů za právní služby a to i v mimořádných situacích.

V případě, kdy výše odměny ve smlouvě o poskytování právních služeb dohodnuta není, použije se tzv. mimosmluvní odměna, která se určuje podle advokátního tarifu (vyhláška Ministerstva spravedlnosti číslo 177/1996 Sb.). Advokátní tarif přesně specifikuje, co je to úkon právní služby, a určuje odměnu advokáta za provedení tohoto úkonu.


Clients and references